Rediscover the Irish language with Gael Linn, exhibitors at Education Expo 2019 Written by educationexpo on August 13, 2019

Gael Linn courses

We’re proud to have Gael Linn join our Education Expo this autumn in the RDS. Interested in learning more about the Irish language? See what courses they have to offer on 7th September. Get your FREE tickets today right here!

English

 

Founded in 1953 Gael Linn is a national organisation whose principal aim is to foster and promote the Irish language and its heritage as a living language and as an expression of identity at policy and at community level. Gael Linn operates on an all-island basis, with offices in Dublin and Armagh.
In 2014, Gael Linn was designated as one of six ‘lead organisation’ to be core-funded by ForasnaGaeilge.

 

Our range of functions in this regard include:

• Education and the teaching of Irish as a subject
• Adult education
• Creating opportunities &promotion of spoken Irish among students

 

Our direct work with young people and adults in promoting Irish is supported by professional expertise in the areas of finance and corporate governance, IT, HR, advocacy and fundraising.

 

Gaeilge

Fondúireacht neamhpholaitiúil, neamhrialtasach is ea Gael Linn, a bunaíodh sa bhliain 1953. An phríomhaidhm aici ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur cinn ar fud Éireann uile mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. Tá oifigí Gael Linn lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus in Ard Mhacha. Sa bhliain 2014, aithníodh Gael Linn ar cheann den sé cheanneagraíocht a bheadh le bunmhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

 

Mar cheanneagraíocht, ‘siad seo roinnt de na feidhmeanna atá leagtha orainn:

 

· Oideachas in Earnáil an Bhéarla
· Oideachas d’Aosaigh
· Deiseanna Úsáide do Dhaltaí Scoile

 

Tá tacaíocht ar fáil d’obair Gael Linn ón fhoireann agus ó shaineolaithe airgeadais, rialachas corporáideach, teicneolaíocht faisnéise, pearsanra, abhcóideacht agus cistíocht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.